Pani Jurek

Pani Jurek, czyli Magda Jurek, jest artystką, która nie lubi standardowego podejścia do przedmiotów. Jej projekty przekraczają granice stereotypowych funkcji i skłaniają odbiorców do kreatywnego, konceptualnego myślenia o designie użytkowym.  
Jak sama opowiada o swojej twórczości: Hołduję hasłu „potrzeba matką wynalazku". Wychowałam się w wielkiej płycie, gdzie przestrzeni jest tak mało, że wszystko trzeba kondensować, może stąd moje zamiłowanie do sprytnych rozwiązań. Lubię wymyślać „patenty".  W swoich projektach przestrzega idei zrównoważonego rozwoju i ekologicznego wyboru materiałów.