Andrzej Bero

Andrzej Bero jest związany z jedną z najstarszych grup ceramicznych – Stowarzyszeniem KERAMOS. Do 2008 współprowadził jej pracownię na warszawskim Żoliborzu. Od 7 lat działa we własnej pracowni zajmując się głównie „sztuką herbaty”. Uczestniczył w wielu wystawach ceramiki w kraju i zagranicą. W 2010 jego prace znalazły się w książce „Ceramics Today” Jeffrey B. Snyder , Schiffer Publishing, Ltd.